Babski Bal

Licznik wyświetleń 48103 od roku 2004
98. Babski Bal odbędzie się 25.1.2025

Historia

Historia Babskiego Balu sięga okresu Pierwszej Republiki Czechosłowackiej. Pierwsza edycja tej imprezy, zorganizowana przez Macierz Szkolną przy ówczesnej dwuklasowej szkole w Datyniach Dolnych, odbyła się w 1928 r. w nowo wybudowanej gospodzie u Andrzeja Kołorza w Datyniach Dolnych. Impreza ta odbywała się od tej pory corocznie, a po przerwie wywołanej II wojną światową została wznowiona w 1949 r. przez nowo powstałe MK PZKO w Datyniach Dolnych. W latach 1955-1972 współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Datyniach Dolnych. Historia Babskiego Balu została przerwana początkiem lat 90-tych ubiegłego stulecia.

Z opowiadań gości i ówczesnych organizatorów można się m.in. dowiedzieć, że datyńskie Babskie Bale cieszyły się przez długie lata ogromną popularnoscią w tzw. szerokiej okolicy. Na bale były sprowadzane różne zespoły, znane i lubiane osobistości, doborowe orkiestry. Miejscowi działacze słynęli nie tylko z dobrej organizacji, świetnej kuchni, lecz również z dobrych pomysłów, które trafiały gościom balowym do przekonania. Babskie Bale, mimo iż były od początku do końca prowadzone w polskim duchu, zostały zaakceptowane również przez czeskie środowisko. Nic dziwnego, że sala miejscowej gospody zawsze pękała w szwach - w odróżnieniu od bali innych organizacji, kiedy często nie była wypełniona nawet w połowie.

Tradycja Babskiego Balu została wskrzesiona ponownie przez grupkę zapaleńców z Datyń Dolnych i okolicy 10 stycznia 2004 r.. Jako nową lokację obrano Dom PZKO w Hawierzowie-Błędowicach.

Regulamin

Deklaracja założycielska

My, emancypowane baby z Datyń Dolnych i mniej znanych całemu światu okolicznych wiosek, postanawiamy organizować każdego roku na naszą cześć BABSKI BAL. Aby wszyscy uczestnicy, głównie mężczyźni zwani popularnie chłopami, wiedzieli jak zachować się podczas tak doniosłej imprezy i nie naruszyć gminnej etykiety, podajemy reguły obowiązujące podczas trwania całego BABSKIGO BALU. Aby zrozumieli ci i tamci, czyli wszyscy, zasady podajemy w naszej miłej gwarze.

1. W czasie całego balu baby wybiyrajóm chłopów i yny óny mogóm ich pytać do tańca w duchu hasła - Stój w kóncie bałamóncie, a nie bój se – nóńdóm cie!

2. Chłopi tylko jedyn jedyny roz mogóm, jesi chcóm, pytać babki do tańca – dziepro aż to ogłosi kapelmajster (jeśli to zapómni wygłosić o piyrszi godzinie po północy, nie bójcie se nic, jedno zwyrtani bydzie dycki z chłopskim wybiyranim).

3. Pod powołym je zawieszóny dzwón, kiery bydzie spuszczany na tańczónce pary. Szczynśliwo para, kiero tańcuje pod dzwónym, mo cosi do zrobiynio. Partnerka musi pod dzwónym dać puse swojimu partnerowi, zaś chłop, żeby dalszo pusa była jeszcze słodszo, kupi ji za to czekulade u dzwónnika. Dzwónnik za każdy pobyt pod dzwónym do panowi specjalny talón, czyli potwierdzyni. Talóny trza dobrze schować i wachować aż do konkursu na „LWA SALÓNU“. UWAGA dlo babek: pocałunki pod dzwónym sóm pozwolóne od pasa do wyrchu aż po głowe, a to jeszcze w ograniczónym czasie (yny do dwóch minut)!!!

4. Aby chłopi nie dóndrali, tóż dlo nich zrobimy tak zwany gwoźdź programu Babskigo Balu. Bydzie to wybiyrani najszikowniejszigo, najsympatyczniejszigo, nejchytrzejszigo chłopa Babskigo Balu. Musi to też być wielki elegant, wybiyrómy przeca LWA SALÓNU. Tyn nejważniejszi pod słóńcym tytuł przidzieli specjalno kómisyja, w kierej bydóm same babki. Inaczy być ni może. U kierego chłopa se dorachujymy nejwiynkszi ilości katylionów i talónów za przebywani pod dzwónym, tyn bedzie LWYM SALÓNU. Kandydatów możecie zgłoszać do godziny 23:45 u dzwónnika albo wodzirejki(ja) balu. Czas kole północy ozdobimy koronacjóm LWA. Na Balowego Króla, czyli LWA SALÓNU, wedle podziwu babek a zowiści chłopów czako ciekawo nagroda !!!

5. Jeżeli kierysi punkt naszigo regulaminu bydzie niedodziyrżany przez uczestnika chłopski płci, obowiónzkym każdej babki je zgłoszyni tego zdarzynio wodzirejce (owi) Babskigo Balu albo dzwónnikowi !!!!! Taki grzysznik bydzie zaroz sprawiedliwie sóndzony przez specjalny babski trybunał podle kodeksu karnego Babskigo Balu z roku 1928.

Spisany r.p. 1928 w Datyniach Dolnych w gospodzie u Andrzeja KOŁORZA.

Zobacz originał

Lew Salonu

Martin Bittner

2024
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA

2023
OMIKRON

2022
COVID

2021
Ing. Andrzej Feber

2020
Marek Calábek

2019
David Moravec

2018
Karásek Adam

2017
Ing. Adam Hekera

2016
Dan Toma

2015
Daniel Chobot

2014
Daniel Chobot

2013
Karol Jasiok

2012
Ing. Marek Bystroń

2011
Milan Rojčík

2010
Břetislav Palowski

2009
Ing. arch. Igor Kaňa

2008
Dan Toma

2007
Marek Calábek

2006
Vladimír Nytra

2005
Alfred Kołorz

2004

Fotogaleria

Ciekawostki

Dzwon

Jedną z wielkich atrakcji Babskich Bali, a właściwie jednym z jego z symboli, to zawieszony pod sufitem dzwon, który opuszczany jest przez dzwonnika, na tańczące pary. Wybrana para, która znajdzie się pod dzwonem ma następujące obowiązki: ...więcej

Partnerka musi pocałować pod dzwonem swojego partnera, zaś partner, aby następny pocałunek był jeszcze słodszy, kupi jej w zamian czekoladkę u dzwonnika. Partner, za każde przebywanie pod dzwonem, otrzymuje od dzwonnika specialny talon, których Ilość jest podliczana w konkursie na Lwa Salonu - im więcej tym lepiej! Według regulaminu Babskiego Balu z 1928 roku: Pocałunki pod dzwonem są dozwolone tylko powyżej pasa i w formie skróconej (max.2 minuty).

Dzwon podlegał w całej historii Babskich Bali różnym zmianom . Na początku kiedy bywał zawieszony w gospodzie Andrzeja Kołorza, gdzie sufit był bardzo wysoko, to również dzwon był wysoki i opuszczany był aż na podłogę. Jednak w Domu PZKO w Hawierzowie Błędowicach , gdzie sufit jest nizki, musiano dzwon skrócić.

Podczas pierwszych bali dzwon był sporządzony z drutu i papieru. Dzięki temun był bardzo ciężki i niekiedy partner, lub niedaj Boże partnerka, zamiast pocałunku odeszła z pod dzwonu z siniakiem lub draśnięciem. Kiedyś dzwon miał nawet okienko – dla kontroli. W czasach obecnych dzwon jest lekki, elegancki. Pary taneczne chętnie pod nim przebywają a czym bliżej końca balu tym chętniej :-) . Zdarza się, że pod dzwonem razem są 2 a niekiedy nawet 3 pary.

Wodzirej

Babskie Bale zawsze odznaczały się pewną kulturą do której należało nie tylko powitanie gości ale również zaznajomienie ich z przygotowanymi niespodziankami. Na pierwszych balach uroczyste powitanie gości balowych, wraz z przeczytanie regulaminu balu i innych spraw organizacyjnych zostało przedstawione na początku imprezy....więcej

Od roku 2004 wprowadzono chórek chłopów, który a capela odśpiewał Pieśń na powitanie a następnie na scenę wchodził wodzirej balu, który wszystkich obecnych uroczyście przywitał i zaprosił do poloneza. Wodzirej balu następnie we wszystkich salach bawił gości, prowadził wybór Lwa salonu, Loterię itp. W dawnych czasach wodzirejami byli: Alfred Kołorz, Ewa Toman Lasoń, Irena Kołorz, ...

 • W roku 2004 i 2005 wodzirejkami były Jadwiga Onderek z Mostów Szańców i Wanda Farnik z Cz. Cieszyna
 • W roku 2006 Jadwiga Onderek i Józef Radecki z Błędowic
 • W roku 2007 Jadwiga Onderek i Roman Kubiczek z Hawierzowa
 • W roku 2008 Renata Dróssler, czeska szansonierka, rodaczka z Trzyńca
 • Od roku 2009 do 2023 Ewa Troszok z Trzyńca Lesznej
 • W 2024 roku Halina Hekera z Błędowic

Wszystcy wodzireje starali się bawić gości balowych w swój oryginalny sposób. Każdy był starannie przygotowany i dawał z siebie wszystko by gościom balowym się podobało na Babskim Balu. Wszyscy oprócz Renaty Drósler, która studiowała aktorstwo, byli amatorami. Niezapomniane wrażenie na gościach balowych zrobiła Ewa Troszok, członkini zespołu Elan z Trzyńca, nauczycielka szkoły podstawowej w Cz. Cieszynie i tańca towarzyskiego w Trzyńcu. Oprócz super konferencjowania uczyła obecnych na sali nawet tańczyć różne nowoczesne tańce. Swym wrodzonym talentem wodzireja potrafi zrobić super atmosferę.

Bary

W początkowej historii Babskich Bali nie było tradycyjnych balowych barów. W gospodzie u Andrzeja Kołorza (później u Rolnika) mocniejsze trunki sprzedawała wyłącznie gospoda. Tak się zdarzało, że organizatorzy, ...więcej

którzy organizowali bale mieli dochód z całego balu tylko około 1/3 tego co miał gospodzki, który sprzedawał balowiczom wszystkie napoje ( piwo, wino, wódki, wody mineralne…). Dopiero w latach 80-tych zeszłego wieku zaczęli gospodarze balu, co nieco pokątnie, sprzedawać balowiczom alkohole wysokoprocentowe. Zmiana nastała aż po przeniesieniu Babskich Bali do Domu PZKO w Hawierzowie Błędowicach. Tam od samego początku gospodarze mieli swoje 2 bary, gdzie przeważnie sprzedawano alkohole i jeden bufet przeznacony do sprzedaży napojów bezalkoholowych. Bary zawsze były starannie ozdobione według tematu tańca chłopów. Również, obsługujący gości, barmani starali się przebrać w odpowiednie stroje by jak najbardzie się „wkomponować“ w styl swego baru. W przeszłości bary Babskich Bali nosiły takie nazwy jak np.:

 • Rok 2004 – Niebo i Piekło
 • Rok 2005 – Biały Dom i Kreml
 • Rok 2006 – Olimp i Hades
 • Rok 2007 – Policja i Mafia
 • Rok 2008 – Kawiarnia Café del Arte i Gospoda U Rolnika
 • Rok 2009 – U św. Walentyna i U Amora
 • Rok 2010 – U Abdullaha i U Izaaka
 • Rok 2011 - Samuraj i Gejsha
 • Rok 2012 – Hip i Hop
 • Rok 2013 – U Byka i Toreador
 • Rok 2014 - Ludożerca
 • Rok 2015 - U chłopa
 • Rok 2016 - Casting
 • Rok 2017 - MOLIN ROUGE (czerwony młyn)
 • Rok 2018 - U KAPITANA
 • Rok 2019 - GLASGOW
 • Rok 2020 - MALIBU
 • Rok 2023 - U PIRATA, CZARNA PERŁA
 • Rok 2024 - U STAREGO TRAVOLTY

Najbardziej lubianym napojem na Babskim Balu jest Miodula Balowa, która jest sporządzana według specjalnego przepisu i zawsze testowana przed każdym balem członkami chłopobaletu. Jeśli trunek spełnia wszelkie wymagania Chłopobalet wystawia jej specjalny Certyfikat, który następnie jest wywieszony w poszczególnych barach. Od kilku lat, w myśl rozporządzenia władz Republiki Czeskiej, Miodulę produkuje firma posiadający odpowiedni certyfikat.

Lew salonu

W latach 60-tych wprowadzono na Babskim Balu wybór najszykowniejszego, najsprytniejszego i najbardziej szarmanckiego pana tzw. LWA SALONU....więcej

Ten oto prestiżowy tytuł udziela specjalna komisja pań około godziny 24 00 . Kryteria, które decydują o wyborze LWA SALONU to : ilość otrzymanych kotylionów oraz ilość talonów za przebywaniem pod dzwonem. Na zwycięzcę czeka zawsze oprócz szarfy z napisem LEW Salonu Babskiego Balu, kapelusz i zawsze ciekawa nagroda rzeczowa ( np. nawigacja samochodowa, zdalnie kierowany model samochodu marki światowej itp.). Nazwiska Lwów salonu rozpoczęto notować aż od roku 2004. Przed tem wiemy, że na jubileusowym 50. Babskim Balu był Lwem salonu Mudr. Janusz Gaudyn z Trzyńca, znany pisarz , autor świetnych fraszek i aforyzmów. W roku 2018 Lwem Salonu były czeski olimpijczyk (hokej na lodzie) David Moravec, zaś w roku 2020 Inż Andrzej Feber, który jesienią tego samego roku stał się senatorem Republiki Czeskiej. Dalszymi Lwami Salonu byli:

 • W roku 2004 – Alfred Kołorz z Datyń Dolnych
 • 2005 - Vladimír Nytra z Szonowa
 • 2006 - Marek Calábek z Hawierzowa
 • 2007 - Dan Toma z Hawierzowa
 • 2008 - Ing. arch. Igor Kaňa z Hawierzowa
 • 2009 - Břetislav Palowski z Hawierzowa
 • 2010 - Milan Rojčík z Cierlicka
 • 2011 – Ing.Marek Bystroń z Błędowic
 • 2012 - Karol Jasiok z Hawierzowa Błędowic
 • 2013 – Daniel Chobot z Hawierzowa
 • 2014 – Daniel Chobot z Hawierzowa
 • 2015 – Dan Toma z Hawierzowa
 • 2016 – Ing. Adam Hekera z Hawierzowa Błędowic
 • 2017 - Karásek Adam
 • 2018 - David Moravec
 • 2019 - Marek Calábek
 • 2020 - Ing. Andrzej Feber
 • 2023 - Ing. ANDRZEJ SANTARIUS, Ph.D., MBA z Olbrachcic
 • 2024 - Martin BITTNER z Błędowic

Kuchnia

Kuchnia w historii Babskich Bali zawsze odgrywała ważną rolę. Balowicze oprócz tańca, dobrego programu, wyborowej orkiestry, zawsze lubili także dobrze zjeść i coś niecoś wypić....więcej

W początkach bali o kuchnię się troszczyły członkinie Macierzy Szkolnej przy Polskiej Szkole w Datyniach, później członkinie Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Datyniach Dolnych, zaś w ostatnich latach panie, często wnuczki pierszych kucharek, którym nie jest obca tradycja najstarszego balu i chcą tą tradycję dalej kontynuować.

Kuchnia Babskich Bali zawsze była na bardzo dobrym poziomie. Dania były spore, smaczne, ładnie ozdobione. Balowicze bardzo oceniali, że można tu spotkać dania czasochłonniejsze na przygotowanie, które sobie nawet w domu nie gotują. Bywa tradycją,że do wyboru jest nawet 5 różnych dań. Przeważają jedzenia kuchni śląskiej, polskiej, czeskiej, wiedeńskiej. Bywają jedzenia tradycyjne jak Sznycel wiedeński i sałata ziemniaczanna, Bigos, Gulasz, Jagięcina, Kaczka, Polędwica, Szaszłyk, Golonka, ale bywają też różne ciekawe jedzenia, które często miewają również ciekawe nazwy np. Kurczak „Hong Kong“, Datyńska Róża, Babuć z chlywka pana Alfreda, Jelyń z datyńskigo lasa, Jeż z ogródka pani Ani, Sznycel ala AL CAPONE, Indyk w mundurku, Kaczor według przedpisu komisarza CLOUSEAU(KLUZO), „Wołowina“ Kojaka, Strzała Ojca chrzesnego, Gulasz (z) wg.komisarza REXA, Strusie jajo, Sakiewka, Toreador i inne.

Warto przytoczyć niektóre nazwiska niewidocznych, pracowitych pań ukrytych w niewielkim pomieszczeniu za garami, o których goście balowi nawet nie wiedzieli, że to im właśnie zawdzięczają , że mają żołądek pełny wyśmienitego jedzenia.

Do tych niestrudzonych pań należały między innymi: Anna Bystroniowa, Maria Krygielowa, Helena Kantorowa, Aurelia Włosokowa, Anna Bałonowa, Zofia Sztefkowa, Zofia Pawlasowa, Helena Oczkowa, Marta Kobierska, Marianna Kożusznikowa, Mgr. Bronisława Pietrusowa, Irena Dudowa, Marta Kołorzowa, Joanna Kołorz, Bronisława Peterkowa, Olga Ożanowa, Olga Kotulowa, Anna Štarkowa, Anielka Pawlasowa i wiele innych.

Do nestorów kuchni Babskich Bali należała Růžena Kołorzowa, która gotowała na wszystkich Babskich Balach od roku 1956. Ponad 50 lat była kierowniczką i mózgiem babskobalowej kuchni. To Ona sporządzała jadłospis, wymyślała nie tylko co i jak ma się gotować, ale też jak ma to wyglądać. Jej hasłem było, że jedzenie musi być nie tylko smaczne, ale musi również wspaniale wyglądać. Dzięki niej Babskie Bale od lat sƚyną nietylko z dobrej zabawy, ale również z wyśmienitej kuchni.

Niestety przez lata nasze kochane panie z kuchni się nam postarzały i doszliśmy do momentu, że nie udało się nam znaleźć odpowiedniej osoby, która by poprowadziła naszą kuchnię balową….

Od roku 2014 Kuchnię Babskich Bali postanowiliśmy oddać w ręce profesjonalistów. Warunkiem wyboru odpowiedniej firmy było to, że ich poziom musi nawiązać do tradycyjnej dobrej kuchni Babskich Bali, na którą bywalcy Babskiego Balu są przyzwyczajeni. Jedzenie więc musi być smaczne, trochę inne niż spotykamy na codzień, porcje mają być duże balowicz musi mieć do wyboru z min. 4 różne jedzeń kuchni polskiej,śląskiej, czeskiej, wiedeńskiej i ponadto jedzenie musi się ładnie prezentować na talerzu.

Wszystkie te nasze wymogi nam zapewniła firma kateringowa Po Świecie kuchni z Bielska Białej, pod kierownictwem pana Krzysztofa Ciska, która od 2014 dwoi się i troi by uspokoić żołądki naszych balowiczów.

Jest bardzo ciekawe że chociaż mieszkamy niewiele kilometrów od Polski, to nasi obywatele niezabardzo znają przepyszną kuchnię polską i śląską. Na Babskim Balu kucharze z Bielska Białej pokazują gościom balowym, z tej najlepszej strony, że w Polsce mają wykwitną gastronomię z nietuzinkowymi potrawami

Muzyka

Na Babskim Balu zawsze były wyborowe orkiestry. W początkach Bali ( lata trzydzieste) zawsze grały orkiestry dęte z okolicznych wiosek. W latach 50-70 tych zaczęto sprowadzać ...więcej

orkiestry z Ostrawy, które były na bardzo dobrym poziomie. Orkiestry miały często bardzo dobrych muzyków i dobrą aparaturę. Grały często w ostrawskich barach, co świadczyło o ich dobrym poziomie. Do tych orkiest należą niezapomniane orkiestry pana Markowskiego i Ligenzy. Pamiętnicy bardzo mile wspominają na muzyków z Ostrawy , którzy grali po balu balowiczom nawet w autobusie podążającym z Datyń Dolnych do Ostrawy (oczywicie o ile bal zakończył się do godz. 4,00). Częściej jednak bywało, że balowicze bawili się do późniejszych godzin rannych. Autobus „szychtowy“ odjechał a następny w niedzielę miał odjazd aż o godz.12. Przed gospodą podczas balu nie było ani jednego samochodu, konia i innych środków lokomocji, więc Balowicze razem z muzykami byli zmuszeni na piechotę przemierzać szlak z Datyń do Hawierzowa, do najbliższego przystanku autobusowego. (dla niezaznajomionych odległość około 6 km). Wtedy po drodze grano, śpiewano i nawet tańczono.

W latach 80 i 90-tych na balach również kilka razy zagrała orkiestra Ujca Woźnicy z Suchej Górnej i Orkiestra MK PZKO z Hawierzowa Błędowic. W roku 2004 zagrała grupa muzyczna Sonata z Karwiny. Od roku 2005 aż 2020 na Babskich Balach do tańca przygrywała grupa Mr. BABY z Trzyńca ( którą goście balowi przezwali MOROWE BABY). Od roku 2023 gra na Babskim Balu brupa muzyczna Smoláři z kapelnikiem Zbyszkiem Glatzem. W latach 2006 aż 2011 na Babskim Balu wprowadzono również dyskotekę – DJ Bartickiego (w sali w suterenie Domu PZKO) a od roku 2008 w salce na parterze również gra druga kapela. Grały następujące kapele ludowe: Olza (2008, 2010, 2012), Kamraci (2009), Oldrzychowice(2011), Lipka(2013), NOWINA (2015 i 2016).

Program kulturalny

Na Babskich Balach bywało tradycją, że występowały tu różne zespoły taneczne z okolicznych kół PZKO np. z Szumbarku, Błędowic,Suchej, Czeskiego Cieszyna . Niekiedy organizatorzy, MK PZKO w Datyniach Dolnych, wystawili swój własny program balowy....więcej

Parę razy z okazji Balu wyćwiczono jakieś układy taneczne. Niekiedy też wystąpił z programem balowym zespół bigbeatowy MK Helios. Muzycy przebrali się za kobiety i zagrali parę hitów podczas których robili show. Na Babskich Balach mieliśmy zaszczyt gościć również popularnego Jurę z pod Grónia z Maciejym oraz zespół kabaretowy Olziok z Karwiny Łąk. Na ostatnich Babskich Balach wystąpili np.:

 • Rok 2005 – zespół taneczny Błędowianie
 • Rok 2006 – Zespół taneczny ELAN z Trzyńca ( para taneczna Klára Staňková i Andrzej Szymanik)
 • Rok 2007 – Zespół taneczny ELAN z Trzyńca ( para taneczna Klára Staňková i Andrzej Szymanik)
 • Rok 2008 – Zespół taneczny Mali Błędowianie i występ znanej piosenkarki szansonu Renaty Worek-Drössler
 • Rok 2009 - zespół taneczny TO MY z Wędryni (tańce Wiśnie w Rumie Łaaaau)
 • Rok 2010 - zespół taneczny Suszanie (tańce Quickstep-„Panowie versus Panie“ i „Kowboj i koń“)
 • Rok 2011 - zespoł Błędowianie (taniec DISCO i taniec „Bal Wampirów“
 • Rok 2012 – Zespół Pieśni i Tańca Olza
 • Rok 2013 - zespół taneczny Suszanie(Zorro po suszańsku+Tango i Quick step)
 • ROK 2014 - Występ Katarzyny Niedoba i Radima Vysloužila - pary tanecznej ELAN z Trzyńca
 • ROK 2015 - Występ Kristiny Mužnej i Daniela Sokola pary tanecznej z KT Elan Trzyniec
 • ROK 2016 - zespół taneczny Suszanie (tańce Walc angielski+ Walczyk i Podróż dookoła świata
 • Rok 2017 – zespół taneczny Błędowianie
 • Rok 2018 - Występ Eliški Kostovalowej i Davida Hermana z Klubu tanecznego ELAN z Trzyńca
 • Rok 2019 - Występ Eliški Kostovalowej i Davida Hermana z Klubu tanecznego ELAN z Trzyńca
 • Rok 2020 – Zespół Pieśni i Tańca Olza (polonez, walczyk i charleston)
 • Rok 2023 – Tereza Bogaczová a Michal Kozub (tańce latynoamerykańskie)
 • Rok 2024 – Zespół Regionalny Błędowice (polonez, Biały Mazur i Na falach Harleja)
Od roku 2004 Babski Bal ma swój własny zespolik nazwany przez bywalców Babskiego Balu Chłopobaletem. Zespół tworzą panowie w najlepszych latach, którzy każdy rok wyćwiczą specjalny program kulturalny – taniec, który póżniej zaprezentują tylko raz a to na Babskim Balu. Od roku 2019, kiedy doszło do wymiany generacyjnej w zespole, Taniec ten jeszcze powtórzony na Balu Ostatkowym w Błędowicach.

Chłopobalet

Tańce chłopów pojawiły się po raz pierwszy na Babskim Balu w 2004 roku . Grupa chłopów w najlepszych latach postanowiła przebrać się za dziewczyny z Moulin Rose i zatańczyć dla balowiczów słynny Kankan. Tymi odważnymi tancerzami ( później nazwanymi chłopobaletem) byli: Karol Jasiok, Otakar i Stanisław Kołorzowie, Józef Kożusznik, Roman Kubiczek, Rudolf Staś. Choregrafię tańca przygotowała Dagmara Owczarzy, zaś stroje uszyła Renata Staś. ...więcej

Taniec tak się balowiczom podobał, że tancerze musieli 3 razy wchodzić na parkiet taneczny żeby uciszyć brawa balowiczów. Na podstawie sukcesu Kankana postanowiono kontynuować tańce i dalszych latach.
 • W 2005 roku wyćwiczono i zatańczono Jezioro Łabędzie. Choreografię przygotował Svatopluk Vavruša, członek baletu Teatru Narodowego Morawskośląskiego w Ostrawie (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava). Baletmistrz również wystąpił razem z zespołem w roli czarnego łabędzia., Pozostałymi białymi łabędziami byli: Karolina Władysławowna ( Karol Jasiok), Rudolfina Karolinowna ( Rudolf Staś), Stanisława Alfredowna ( Stanisław Kołorz), Otakara Alfredowna (Otakar Kołorz), Romana Bronisławowna (Roman Kubiczek) i Jozefina Adolfowna (Józef Kożusznik)
 • W 2006 roku chłopi pojawili się na Babskim Balu z tańcem Boginie greckie. W roli Greka Zorby przedstawił się nowy członek zespołu Artur Grudziński, który równocześnie cały taniec wyreżyserował na podstawie zawsze cennych pomysłów całego zespołu. W tańcu wystąpiły również bogini Afrodyta (Roman Kubiczek), bogini Hera (Karol Jasiok), bogini Atena (Józef Kożusznik), bogini Artemis ( Stanisław Kołorz), bogini Nike (Otakar Kołorz) i bogini Selena (Rudek Staś). Przepiękne stroje zaprojektowała i uszyła Renia Staś.
 • W 2007 roku balowicze mogli zobaczyć Taniec Barowy z Chicago. Z gracją sobie własną tańczyli dla zebranych na sali: Artur Grudziński, Roman Kubiczek, Karol Jasiok,Stanisław Kołorz, Otakar Kołorz i Rudolf Staś. Choreografem tańca był Svatopluk Vavruša, Stroje uszyła Renia Staś.
 • W roku 2008 tancerze przedstawili się z Tańcem Murzynek w rytmach muzyki zespołu Boney M. Choreografem tradycyjnie był Svatopluk Vavruša, stroje zaprojektowała i uszyła Renatka Staś. Tancerze Artur Grudziński, Karol Jasiok, Stanisław Kołorz, Otakar Kołorz, Roman Pawlas, Rudolf Staś i Svatopluk Vavruša , żeby jaknajbardziej przypodobnić się obywatelkom ciemnej skóry, posmarowali swoje ciała specjalną brązową cieczą.
 • Na Walentykowy Babski Bal w 2009 roku chłopi przewcielili się w nastolatki i zatańczyli Taniec Walentynkowy w choreografii Artura Grudzińskiego. Na parkiecie w rytmach melodii zespołu Alibabki zatańczyli tradycajnie Artur Grudziński, Karol Jasiok, Roman Kubiczek , Stanisław Kołorz, Otakar Kołorz, Roman Pawlas i Rudolf Staś. Stroje zaprojektowała i wykonała Renia Staś.
 • W 2010 roku Chłopobalet, jak odważnych tancerzy zaczęli nazywać niektórzy bywalcy Babskich Bali, wystawił Taniec Brzucha w tanecznym układie Svatopluka Vavruši. W rolę szejka się wcielił niezawodny Roman Kubiczek. Arabskimi tancerkami , które mogły się pochlubić i powirować swoimi brzuszkami, byli: Artur Grudziński, Stanisław Kołorz, Otakar Kołorz, Roman Pawlas, Rudolf Staś i Svatopluk Vavruša. W roli wielbłąda wystąpili Jan Duda i Karol Jasiok. Treserami całego tanecznego spektaklu byli Martina Hájková i Sváťa Vavruša. Stroje wymyśliła i uszyła Renata Staś.
 • W 2011 roku na Babskim Balu wykonano Tańce z Japonii. Taniec sładał się z 4 części ( taniec Japonek z wachlarzami, solówka Geishi, solówka Samuraja i taniec SUMO. Koniec tańca wybrzmiał również w prawdziwym stylu japońskim . Samuraj kiedy zobaczył, że pod „szlawrokami“ ładnych Japonek byli przebrani Sumowcy, to popełni HARAKIRI. Samuraja zatańczył Rudek Staś, solo Gejszy Svatopluk Vavruša, taniec Japonek i Samurajów Roman Pawlas, Roman Kubiczek, Otakar Kołorz, Stanisław Kołorz, Karol Jasiok i Artur Grudziński. Całość tanecznego spektaklu wyćwiczyli Martina Hájková i Sváťa Vavruša.
 • W 2012 roku zatańczono taniec HIP HOP. Na muzykę „dechówki „ opiekunka z domu emerytów przyprowadziła na salę schorowanych starzików. Niektórzy podpierali się kulami, niektórzy przyjechali nawet na wózkach inwalidzkich. Po króciutkim oddechu, posmarowaniu nóg „Francówką“ itp. puszczono skoczną muzykę , która kochanych emerytów tak rozgrzała, że zatańczyli dla balowiczów taniec HIP HOP, przeplatany bardzo odważnymi akrobatycznymi solówkami . Kiedy muzyka przestała grać stariki znów sobie wspomnieli na swoje choroby, wzięli swoje kule, wsiedli na swe wózki inwalidzkie i powoli za dużych oklasków zebranych odeszli z sali balowej. Tańce wyćwiczyli Martina Hájkowa wraz z Svatoplukiem Vavrušą. Opiekunkę z domu emerytów zagrała Renia Staś. Taniec Hip Hop zatańczyli Artur Grudziński, Stanisław Kołorz, Otakar Kołorz, Roman Kubiczek, Roman Pawlas, Rudolf Staś i Svatopluk Vavruša.
 • W 2013 roku zespół trochę zaeksperymentował i wystawił w skróconej balowej wersji taniec na motywy znanej opery Carmen Georgesa Bizeta. Główna bohaterka cyganka Carmen ( Artur Grudziński) w babskobalowej wersji nie była zamordowana, ale wyszła górą nietylko nad żołnierzem Don Josem ( Roman Kubiczek), toreadorem Escamillem ( Karol Jasiok) ale również bardzo groźnym bykiem ( Otakar Kołorz). Cyganki - robotnice z fabryki cygar zagrali Svatopluk Vavruša, Rudolf Staś, Roman Pawlas, Stanisław Kołorz i Otakar Kołorz. Całość wyćwiczyli Martina Hájkowa i Svatopluk Vavruša. Stroje uszyła Renia Staś.
 • W 2014 roku przedstawiono tańce ludojadów pt. Kanibal show. Sala Balowa przekształciła się w „lasek“ w Papua Nowej Gwinei. Skromnie ubrani tancerze wcielili się w dzikusów i przy dźwiękach bębnów i niesamowitych skrzekach (ponoć melodiach z obszarów Papui) zjawili się na parkiecie. Od strony wejścia, ku radości obecnych, przychodzą dalsi, którzy na kiju niosą ofiarę (turystę). Turysta zostanie zdjęty z kija i odbywa się taniec ludożerców- popularna Hakka. Potem przychodzi naczelnik by ukończyć trapienie nieszczęstnika. Turysta chce się wykupić przez nauczenie dzikusów nowego tańca. Puszcza swój magnetofon (wolkmen) i tańczy taniec Michasia Jaksona. Ludożercy się śmieją i pokazują turystowi, że to nie jest dla nich żadna nowina ( pokazują mu czaszkę MJ i jego fotografię). Następnie zatańczą po swojemu kilka niezapomnianych figur od MJ. Po tańcu turystę chwycą i wsadzą do kotła i ugotują. Jednak i ich kara nie minie. Turysta miał w plecaku Metylalkohol. Na kanistrze są trupie czaszki. Ludożercy myślą, że to jest ich napój ludojadów, więc wszyscy zkosztują i tym zakończą swoje marne życie. W przedstawieniu balowym wzięli udział: Martina Hájková ( naczelnik) , Karol Jasiok, Artur Grudziński, Adam Hekera, Roman Pawlas, Otakar Kołorz, Stanisław Kołorz, Sváťa Vavruša( kanibale), i Rudek Staś (turysta). Całość wyćwiczyli Martina Hájkowa i Svatopluk Vavruša. Stroje uszyła Renia STAŚ.
 • W 2015 roku występ panów rozpoczął się przy dźwiękach hejnału wiadości TV czeskiej z okresu lat 70- tych. 2 panowie wniosli na parkiet szkielet telewizora przez ekran którego następnie konferacjerka zapowiedziała występ spartakiady. W ten moment sala w Błędowickim PZKO została przekształcona na Stadion Strahowski, na którym dziewczynki z chłopobaletu zatańczyły bardzo popularny taniec z lat 80-tych pt. „POUPATA“. W spektaklu balowym wystąpili: Renia Staś jako konferancjerka telewizyjna, Roman Kubiczek i Karol Jasiok jako żywy statyw telewizyjny i nastolatki ze Strahowa ( tzw. Młode pąki) Artur Grudziński, Adam Hekera, Roman Pawlas, Otakar Kołorz, Stanisław Kołorz, Sváťa Vavruša, Daniel Klimsza i Rudek Staś. Całość wyćwiczyli Martina Hájkowa i Svatopluk Vavruša. Stroje pomogła skompletować i uszyć niezastąpiona Renia STAŚ.
 • W 2016 roku na Sali balowej przeprowadzono Casting, bowiem na tegoroczny BB zawitał niecodzienny gość - słynny choreograf Steve ASURVAV, który w tym czasie przygotowywał w The Broadway Theatre w New Yorku Słynny Muzikal CHORUS LINE i poszukiwał tancerki do tego muzikalu. Słuchy mu doniosły, że na Śląsku mieszkają dziewczyny, które swą budową ciała (krew i mleko), gracją, temperamentem mu najbardziej będą pasować do tego przedstawienia muzikalowego. Mistrz bacznie śledził tańczące pary, następnie rozdał na sali balowej szereg numerków i obserwował…. W końcu wybrał 6 najlepszych pań by zrobić finał konkursu i wybrać tą, która mu najbardziej będzie odpowiadała. Podczas pokazów finałowych Mistrz komentował wyczyny niektórych tancerek, niektórym zrywa ich numery startowe, z niektórymi tańczył aż wkońcu podejmuje decyzję, że do The Broadway Theatre zabiera tancerkę z nr. 007, która miała nietylko najbardziej porywisty taniec, ale przedewszystkim miała obwód klatki piersiowej niesamowitych 130cm. W przedstawieniu Castingowym wystąpiły również niektóre panie z sali. W finale zaś pozostały tylko profesjonalistki-tancerki z Chłopobaletu : A. Grudzińska, R. Stasiówna, A. Hekerówna, D.Klimszówna, R.Pawlasówna i S.Kołorzówna. W rolę choreografa wcielił się Sváťa Vavruša. Całe widowisko wyćwiczyła tradycyjnie sławna dwójka choreografów z Ostrawy pani Martina Hájková i Sváťa Vavruša, stroje pomogła uszyć Renia Staś.
 • W 2017 roku po raz pierwszy w 13-letniej historii Chłopobaletu powtórzono taniec, który już był na BB zaprezentowany. Zatańczono ponownie taniec z Mouline Rouge ( czyli z czerwonego młyna) pt. Cancan. Taniec był wyćwiczony w innej choreografii i trochę pod inną muzykę. Pierwszą wersję w roku 2004 wyćwiczyła p. Dagmara Owczarzy), zaś w roku 2017 taniec wyćwiczył pan Artur Grudziński a Stroje pomogła skompletować i uszyć tak jak przed laty niezastąpiona pani Renia STAŚ. W składzie w roku 2004 i 2017 było można zobaczyć już tylko 2 jednakowych tancerzy, którzy przetrzymali przez te lata i swym szarmem i wigorem znów pocieszyli nienasycone oczy obecnych. Dla gości BB zatańczyli : Piotr Bachurski, Adam Hekera, Artur Grudziński, Daniel Klimsza, Otakar Kołorz i Rudek Staś.
 • W 2018 roku postanowiono przedstawić publiczności pokaz mody. W pierwszej części tancerze ubrali się w różne stroje, w których tańczyli na Babskich Balach od powstania Chłopobaletu. W drugiej części postanowiono przedstawić publiczności luźniejsze kreacje. Na wybiegu mody pojawiła się np. Kobieta ciężko pracujaca, kobieta lekko pracująca, Feministka, Terorystka, Modelka od bazenów, Modelka od toalet itp. W finale postanowiono przedstawić suknię ślubną jednej z uczestniczek Balu, którą dla niej uszyła pani Renia Staś. Chociaż właścicielka nie należy do najszczuplejszych, to „Chłopobaleciocy“ mieli wielki problem wybrać modelkę, która się w niej zaprezentuje. Do ostatniej chwili nie było wiadomo czy ten numer będzie można przedstawić Jednak po kilku dniowej diecie wkońcu się udało. Jeden z tancerzy ( iniciały SZ) ku zazrości reszty zespołu wdział na siebie kreację i zaprezentował się na wybiegu mody. Choreografem tego przedstawienia był Artur Grudziński, Konferancjerem Halina Hekera a modelkami byli: : Piotr Bachurski, Artur Grudziński, Adam Hekera, Daniel Klimsza, Roman Pawlas, Rudek Staś, Piotr Vlček, Stanisław Zajączek, Otakar Kołorz i Stanisław Kołorz
 • W 2019 roku stara gwardia Chłopobalecioków postanowiła przedać pałeczkę młodszym kolegom. Nietylko doszło do wymiany generacyjnej zespołu, ale również do obniżenia przeciętnej wagowej „baleciorzi“. Odstępujący zespół, chłopów w największym rozmachu ( Najmłodszy 38 a najstarszy 63 lata, waga powyżej 85 kg), zastąpili tancerze o przeciętnej wiekowej i wadze , która w niektórych przypadkach nie spełniała kryteria chłopobaletu. Jednak po obietnicach, że w najbliższych latach „ młodzi“ dorównają swoim poprzednikom, wszyscy byli zatwierdzeni i przyjęci do zespołu. Młodzi tancerze, pełni wigoru, rzucili się na głębokie wody z odważnymi tańcami szkockimi . Taniec w ich wykonaniou miał wszystko co prawdziwy taniec szkocki powinien mieć. Tancerzy łączyła muzyka celtycka, sprawność nóg, lekkość, gracja, radość, nawet można było zobaczyć i kilka podskoków. Tancerze zjawili się na sali z dudziarzem, w kratkowanych sukniach, pod którymi nie było ….. Podczas finału tańca niektóre obecne panie prawie nie omdlały z wrażenia. Ogromne brawa zmusiły tancerzy do powtórzenia swego występu. Jednak na „powtórkę“ tancerze się trochę więcej ubrali i panie już nie były tak zadowolone z występu jak poprzednio. Taniec przygotowali: Halina i Adam Hekerowie. Dla balowiczów zatańczyli: Piotr Bachurski, Marek Calábek, Zygmunt Grudziński, Adam Hekera, André Kellerberg, Daniel Klimsza, Piotr Vlček, Stanisław Zajączek.
 • W 2020 roku tancerze z Chłopobaletu, taneczny parkiet błędowickiej Zborówki, przekształcili w wody oceanu. Zaprezentowali się w modnych pasiastych kąpielówkach, w tańcu pt. Słoneczny patrol. Obecnym na sali pokazali różne gry, zabawy i popisy gimnastyczne, które można w wodzie wyprawiać. W tańcu wystąpiła między innymi Pamela Anderson, która musiała ratować jednego z mniej sprawnych pływaków. Program przygotowali Halina i Adam Hekerowie . Dla balowiczów zatańczyli :Piotr Bachurski, Marek Calábek, Zygmunt Grudziński, Adam Hekera, André Kellerberg, Renek Wojnar, Piotr Vlček, Stanisław Zajączek, i Otakar Kołorz
Oryginalne tańce CHŁOPOBALETU wystawiane na Babskim Balu bywają pomiędzy godziną 22 i 23,00.

ORGANIZATORZY

Staraliśmy się spisać osoby, które przez te długie lata w jakimś stopniu przyczyniły się do organizacji naszego najstarszego na Zaolziu BABSKIEGO BALU....více

Przy sporządzaniu Spisu pomogła nam bardzo Kronika MK PZKO w Datyniach Dolnych i opowiadania naszych starszych obywateli.

Jesteśmy sobie świadomi, że na naszej liście nie są zapisane wszystkie osoby. Jeśli kogoś zapomnieliśmy a państwo wiedzą o takim, to prosimy uprzejmnie o napisanie nam jego imienia i nazwiska na email: kolorz@seznam.cz, za co Wam zgóry dziękujemy.

Lista...

Sponsorzy

Po świecie kuchni

Firma cateringowa z Bielska Białej
poczta@poswieciekuchni.pl
+48 509 220 353

Kancelaria Adwokacka PONCZA | ŠRÁMEK

Mgr. Magdalena Poncza
Českobratrská 2, villa Antonia
Ostrawa
+420 596 111 049
www.poncza-sramek.cz

COLVIA trade s.r.o.

fillia Gnojnik 470
producent i dystrybutor suplementów diety i kosmetyków z COLOSTRUM
+420 605 538 875
www.colvia.cz

Fotožaluzie

żaluzje pionowe z nadrukiem fotograficznym, fotorolety, , fotoobrazy, fototapety
Myslbekova 528, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Ostrava
+420 777 261 699
+420 607 061 594
www.fotozaluzie.cz

Ing. Hekera Adam

Hawierzów Błędowice

Ing. Kołorz Otakar

Datynie Dolne


Ingredia s.r.o.

producent i dystrybutor suplementów diety z COLOSTRUM
Příborská 818
Frydek-Mistek
+420 736 671 179

Inż Andrzej FEBER

Stonawa

Inż Stanisław Recmanik

Cierlicko

Irena i Roman Danelowie

Hawierzów - Błędowice

Joanna i Kamil Džumanowie

Czeski Cieszyn

Kołorzowa Marta

Ostrawa


Krawiectwo STYLFOLK

Renata Stasiowa
ul. Strzelnicza 28
Czeski Cieszyn
+420 733 720 513

MASAŻ - Anna Tamášová

Stonawa 49 (obok poczty)
Stonawa
+420 605 001 039

Mudr. Magdalena i Ing. Zdeněk HALAMKOWIE

Datynie Dolne

Pawlas Roman

Rewizja i dystrybucja gaśnic
Hawierzów - Podlesie
+420 606 730 983

Radian s.r.o.

Okrajová 2A/1469
Hawierzów - Podlesie
http://www.radian.cz

Relax Studio s.r.o

Ul. Nádražní 25
Czeski Cieszyn
+420 773 973 332
www.Relaxstudio.wz.cz


Resort Maják

Martin Bittner
Soběšovice 277, 739 38 Soběšovice
+ 420 731 916 861

Salon Rehabilitacyjny Buchvaldková -Metliková

Ul. SNP 801
Hawierzów - Szumbark
+420 603 848 303

Stolarstwo Jan DUDA

Za mostem 410
Karwina-Łąki
http://duda-jan.wz.cz/

STUDIO FROG

Dlouhá třída 1026/65
Hawierzów - Miasto
+420 604 877 618
www.studiofrog.cz

TEATR CIESZYŃSKI w Czeskim Cieszynie

Ostravská 67
Czeski Cieszyn
+420 558 746 022
www.tdivadlo.cz

Těšínská tiskárna a.s.

ul. Štefanika 1828/2
Czeski Cieszyn

Artykuły i Media

Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2023 Rok 2024

Tak się bawimy

Śpiewem, tańcem i muzyką, kuchnią, miodem, polityką

KONTAKTY

+420 776 254 353 Dagmar Kubiczková

+420 736 480 554 Ing. Stanisław Kołorz

babski.bal(zavinac)gmail.com